Zakład Chemiczny CHEMIKOL s. c.


Zakład Chemiczny CHEMIKOL s. c. istnieje od 03.10.1990 roku i od tego czasu z powodzeniem funkcjonuje na rynku.

Ogólne warunki sprzedaży firmy Chemikol.
Obowiązek informacyjnyObowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Chemiczny Chemikol s. c. Eugeniusz Wodzyński, Łukasz Radomski, ul. Janowska 1A, 62 – 510 Konin, NIP 6650004141, tel. 604-108-115, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ponieważ jest to niezbędne do:
  1. umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną i telefoniczną;
  2. realizacji umów zawartych w ramach umowy kupna/sprzedaży produktów i usług;
  3. obsługi reklamacji;
  4. obsługi zgłoszeń, które są do nas kierowane (np. przez formularz kontaktowy);
  5. kontaktowania się z Panią/Panem w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
 3. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od Z. Ch. Chemikol s. c. przetwarzania Pani/Pana danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
 4. Z. Ch. Chemikol s. c. przetwarza też Pani/Pana dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Z. Ch. Chemikol s. c., którym jest:
  1. prowadzenie wobec Pani/Pana działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Z. Ch. Chemikol s. c.;
  2. kontaktowanie się z Panią/Panem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Pani/Pana zgodą - przez e-mail oraz telefon;
  3. obsługa Pani/Pana próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi handlowej oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
  4. organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których może Pani/Pan wziąć udział;
  5. przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 5. Jeśli się na to Pani/Pan zgodzi, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:
  1. zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
  2. organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział.
 6. Będziemy przetwarzać następującą kategorię Pani/Pana danych: zwykłe dane osobowe.
 7. Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać podmiotom uczestniczącym w realizacji zamówienia oraz kompleksowej obsługi, tj. firmom kurierskim,  transportowym, biuro rachunkowe oraz innym podmiotom, których udział jest niezbędny podczas realizacji i obsługi zamówienia.
 8. Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Panią/Panem, a także po jej zakończeniu w celach:
  1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  3. maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
 9. Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do chwili cofnięcia przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, a w przypadku złożenia zamówienia lub zakupu produktów/usług oferowanych przez Z. Ch. Chemikol s. c.  - przez okres 6 lat od dnia złożenia zamówienia lub zakupu. Po cofnięciu zgody lub po upływie okresu przechowywania Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte z wszelkich nośników danych.
 10. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2, lit. a RODO, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 12. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 13. Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.